Listen

Accions d'acolliment 2017-18

This language version doesn't exist

Accions d'acolliment dirigides als alumnes de nou ingrés de la Facultat de Dret

Palma

Grau de Dret (GDRE)

Dilluns, dia 11 de setembre, 1r curs del GDRE, grup 1 (matí), 11 hores

El degà i el vicedegà i cap d'estudis del GDRE faran una breu presentació de l’equip deganal i de la Facultat, així com de l’organització i el funcionament d'aquesta titulació.
Lloc: aula EDAA01.

Dilluns, dia 11 de setembre, 1r curs del GDRE, grup 2 (matí), 10.30 hores

El degà i el vicedegà i cap d'estudis del GDRE faran una breu presentació de l’equip deganal i de la Facultat, així com de l’organització i el funcionament d'aquesta titulació.
Lloc: aula EDAA03.

Dimarts, dia 12 de setembre, 1r curs del GDRE, grup 4 (matí), 10 hores

El degà i el vicedegà i cap d'estudis del GDRE faran una breu presentació de l’equip deganal i de la Facultat, així com de l’organització i el funcionament d'aquesta titulació.
Lloc: aula EDAVCJO3.

Dilluns, dia 11 de setembre, 1r curs del GDRE, grup 3 (horabaixa, Campus Extens Illes), 17 hores

El degà i la coordinadora de les seus de la Facultat de Dret faran una breu presentació de l’equip deganal i de la Facultat, així com de l’organització i el funcionament d'aquesta titulació.
Lloc: aula EDAVCJO3

Grau de Relacions Laborals (GRLA)

Dimarts, dia 12 de setembre, 1r curs del GRLA (grup únic, horabaixa), 17 hores

El degà i el vicedegà i cap d'estudis del GRLA faran una breu presentació de l’equip deganal i de la Facultat, així com de l’organització i el funcionament d'aquesta titulació.
Lloc: aula EDAA24.

Doble titulació DRET-ADE (GAID)

Dilluns, dia 11 de setembre, 1r curs del GAID (grup únic, matí), 10 hores

El degans de les facultats de Dret i d’Economia i els vicedegans i caps d'estudis del GAID faran una breu presentació de l’equip de direcció del GAID i de les facultats de Dret i d’Economia, així com de l’organització i el funcionament d'aquesta titulació.
Lloc: aula EDAA05.

Seus de Menorca i Eivissa

Grau de Dret (GDRE)

Dilluns, dia 11 de setembre, 1r curs del GDRE, grups 10-Menorca i 11-Eivissa (horabaixa, Campus Extens Illes), 17 hores

El degà i la coordinadora de les seus de la Facultat de Dret faran, per videoconferència, una breu presentació de l’equip deganal i de la Facultat, així com de l’organització i el funcionament d'aquesta titulació.
Lloc: aules de les seus de Menorca i d’Eivissa per determinar.

La coordinadora de les seus de la Facultat de Dret també farà una breu presentació presencial a les seus de Menorca i d’Eivissa a principis del mes d’octubre, en data i lloc encara per determinar.