Listen

Accions d'acolliment 2020-21

This language version doesn't exist

Accions d'acolliment dirigides als alumnes de nou ingrés de la Facultat de Dret.


Les presentacions es duran a terme durant les primeres setmanes d'inici de curs, a Mallorca de manera presencial o mitjançant videoconferència, i a Menorca i Eivissa a través de videoconferència. S'informarà dels detalls més concrets d'aquestes presentacions amb antelació.

 

PALMA

Grau de Dret (GDRE)

La Degana y el Vicedegà i Cap d'estudis del GDRE faran una breu presentació de l’equip deganal i de la Facultat, així com de l’organització i el funcionament d'aquesta titulació.

Grau de Relacions Laborals (GRLA)

La Degana i el Vicedegà i Cap d'estudis del GRLA faran una breu presentació de l’equip deganal i de la Facultat, així com de l’organització i el funcionament d'aquesta titulació.

Doble titulació ADE-DRET (GAID/GAD2)

El Degans de les Facultats de Dret i d’Economia i els Vicedegans i caps d'estudis del GAID faran una breu presentació de l’equip de direcció del GAID i de les Facultats de Dret i d’Economia, així com de l’organització i el funcionament d'aquesta titulació.

SEUS DE MENORCA I EIVISSA

Grau de Dret (GDRE)

La Degana i la Coordinadora de les seus de la Facultat de Dret faran, per videoconferència, una breu presentació de l’equip deganal i de la Facultat, així com de l’organització i el funcionament d'aquesta titulació.