Listen

Prof. Dr. Pedro Grimalt Servera

This language version doesn't exist
pedro grimalt

Professor Titular

Dret Civil

pedro.grimalt@uib.es

Despatx: DA 108

Telèfon: 971172946

Formació acadèmica

Llicenciat (1993) i doctor (1998) en Dret per la Universitat de Les Illes Balears.

Trajectòria docent

Imparteix classes des del curs 1997/1998 a assignatures de Dret Civil, tant a la llicenciatura, com a grau, Màster i Doctorat.

Trajectòria investigadora

Resumidament, és autor de 5 monografies: La responsabilidad civil en el tratamiento automatizado de datos personales; Los legados pecuniarios; El deslinde entre particulares; La protección civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propiaimagen (la Ley Orgánica 1/1982); Ensayo sobre la nulidad en el Código Civil. També és autor d’una gran diversitat d’articles i capítols de llibre. A més de participar a diversos projectes d’investigació, ha estat l’investigador principal del projecte d’investigació Investigación Información sanitaria y autonomía del paciente (tratamiento de datospersonales y consentimiento informado), finançat pel Ministerio de Educación y Ciencia. Les seves principals línies d’investigació són: els drets de la personalitat, molt especialment els drets relacionats amb la vida privada de les persones (honor, intimitat, pròpia imatge, protecció de dades), responsabilitat civil, menors, i Dret de successions. Té reconeguts dos sexennis d’investigació.

Altres mèrits

Actualment, és vocal/col·laborador permanent de la Revista La Ley Mercantil; en concret, de la Secció Contractació, Comerç electrònic i Tics. També és el Responsable de la secció Dret Civil Balear de la Revista Actualidad Jurídica Iberoamericana. Ha estat Magistrat Suplent de l’Audiència Provincial de Les Illes Balears. Va ser becaripostdoctoral Marie Curie de la UE al Centre de Recherches de Droit et Informatique de Namur de la Universitat Notre-Dame de la Paix.

Des de 2013 és Secretari General de la Universitat de les Illes Balears.