Listen

Prof. Dra. Francesca Llodrā Grimalt

This language version doesn't exist
llodrà grimalt

Professora titular

Dret Civil

francesca.llodra@uib.es

Despatx DA 106

Tel: 971171346

Formació acadèmica

Llicenciada en Dret amb premi extraordinari per la UIB (1996). Doctora en Dret per la UIB amb la qualificació d’excellent cum laude (2000). Ha realitzat breus estades d’investigació en distintes universitats estrangeres: Cambridge i Òxford (Regne Unit); Munic, Bremen i Münster (Alemanya).

Trajectòria docent

Ha impartit docència en quasi totes les assignatures que pertanyen o han pertangut a la meva àrea de coneixement, en els diferents plans d’estudis de Dret, que han estat  vigents a la UIB, des de 1998, any en el qual es vaig incorporar a la tasca docent com a

professora ajudanta de Dret civil (novembre 1998).

És professora titular de Dret civil de la Universitat de les Illes Balears (des de Juny de 2004 - BOE n.º 141, d’11 de juny de 2004), amb dedicació preferent a tasques de Dret civil balear (plaça n.º 606, Resolució de 8 de novembre de 2001 - BOE n.º 284, de 27 de novembre de 2001).

Trajectòria investigadora

Les seves preferències han estat, per ara: Temes de formació del Dret civil balear;  temes de Dret del consum i contractació turística; temes de formació del Dret  contractual europeu; temes de Dret de família; temes de Dret de successions; el dret real

de servitud i, en els darrers temps, matèries relacionades amb la protecció civil del medi

ambient.

Un tast de les meves publicacions

La seva trajectòria docent i investigadora es pot consultar en el meu espai virtual personal: http://dretcivilbalear.blogspot.com.es/