Listen

Prof. Dņa. Maria Vidal Baņuls

This language version doesn't exist
bañuls

Professora associada

Dret del Treball i de la Seguretat Social

m.vidal@uib.es

Formació Acadèmica

Llicenciada en Dret per la Universitat de València (2001). 

Màster en Dret Financer i Tributari per la Universitat de València (2004).  

Trajectòria professional

Va ingressar en el Cos de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria de l’especialitat Formació i Orientació Laboral per oposició lliure l’any 2010. 

Des de setembre de 2011 és Cap del Departament de Formació i Orientació Laboral a l’institut d’educació secundària obligatòria IES Isidor Macabich d’Eivissa.  

Trajectòria docent

Des de l’any 2010 és professora titular de l’assignatura Formació i Orientació Laboral i Empresa i Iniciativa Emprenedora. 

Des de l’any 2012 imparteix l’assignatura “Relació Individual de Treball” en el Grau de Dret d’Eivissa. 

Ha estat col·laboradora externa de la Universitat de les Illes Balears en la realització del Practicum associat al màster de formació del professorat (2013-2014). 

És autora de material didàctic accessible a través de la xarxa (Campus Extens), corresponents a les assignatures Relació Individual de Treball (20422). 

És autora de material didàctic accessible a través de la xarxa (Moodle), corresponents a les assignatures Formació i Orientació Laboral i Empresa i Iniciativa Emprenedora.  

Trajectòria investigadora

L’any 2002 va col·laborar amb l’Institut Tecnològic Agroalimentari de València en matèria de legislació agroalimentària. 

En l’actualitat, està cursant el programa de Màster en Prevenció de Riscos Laborals de la UOC. 

Altres mèrits

L’any 2008 fou Coordinadora de Prevenció de Riscos Laborals a l’IES Quartó de Portmany de Sant Antoni de Portmany (Eivissa). 

És membre de la Comissió de Coordinació Pedagògica de l’IES Isidor Macabich d’Eivissa des de l’any 2011. 

L’any 2011 fou tutora del mòdul Formació en Centres de Treball al Cicle Formatiu de Grau Superior de Prevenció de Riscos Laborals.