Listen

Prof. Dr. Joan David Janer Torrens

This language version doesn't exist
joan david

Professor Titular

Dret Internacional Públic

joandavidjaner@uib.es

Despatx DA 11

Tel: 971 172973

Trajectòria professional

Professor titular de Dret internacional públic de la Universitat de les Illes Balears (des de gener de 2004) i titular de la Càtedra Jean Monnet de Dret de la Unió Europea de la UIB (concedida per la Comissió Europea el mes de setembre 2006). Consultor dels estudis de Dret de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) des de 2003.

Formació acadèmica

Llicenciat en Dret amb premi extraordinari per la UIB (1995), Màster en Dret europeu pel Col.legi d’Europa de Varsòvia (1996), Doctor en Dret per la UIB amb la qualificació d’Excellent cum laude (2000) amb una tesi sobre la responsabilitat patrimonial dels Estats per infracció del Dret comunitari. Ha realitzat estades d’investigació a distintes universitats estrangeres com l’Institut Universitari Europeu de Florència (Itàlia), les universitat de Cambridge i Oxford (Regne Unit) i Münster (Alemanya).

Trajectòria docent

Imparteix docència als estudis de Grau en Dret de la Universitat de les Illes Balears i de la Universitat Oberta de Catalunya. Així mateix, ha impartit cursos de doctorat i classes en el màster oficial en pràctica jurídica de la UIB. També ha impartit docència a distints màsters oficials en Dret a la Universitat Autònoma de Madrid i Universitat de León (Nicaragua). Ha impartit seminaris o participat en taules rodones a distintes universitats com la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Santiago de Compostela, la Universitat d’Alacant, la Universitat d’Elx o a l’Institut d’Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya. Ha participat com a ponent en un seminari organitzat pel Comitè de les Regions de la Unió Europea. Ha estat membre del jurat del premi a la millor tesis doctoral sobre temes regionals organitzat pel Comitè de les Regions de la Unió Europea (convocatòria 2010 i 2012). Premi d’assaig concedit pel Govern japonès per realitzar una visita d’estudi a aquell país (1999).

Trajectòria investigadora

Autor de varis llibres, de capítols de llibres i de manuals o d’estudis doctrinals sobre Dret internacional i Dret de la Unió Europea. Té reconeguts 2 sexennis de recerca per la CNEAI i ha participat com a investigador en 7 projectes de recerca finançats pel Ministeri d’Educació i pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. Es avaluador de projectes i beques de la Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR) i avaluador extern d’articles de la Revista Española de Derecho Europeo, de la Revista de Derecho Comunitario Europeo, de la Revista Electrónica de Estudios Internacionales, de la Revista General de Derecho Europeo i de la Revista d’Estudis Autonòmics i Federals.

Publicacions destacades :

  • La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales por infracción del Derecho comunitario, Ed. Tirant lo Blanch, València 2002 (ISBN 84-8442-546-0).
  • La promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos en las relaciones exteriores de la Unión Europea: mecanismos jurídicos, Ed. Atelier, Barcelona 2005, (ISBN 84-96354-48-2).
  • “La participación de los entes regionales y locales españoles en las agrupaciones europeas de cooperación territorial” a: Revista de Derecho Comunitario Europeo, Vol, 35, 2010, pp. 117-142.
  • “El nou marc sobre el tractament de la insularitat a la Unió Europea, un avenç per a les Illes Balears?” a: Revista Jurídica de las Illes Balears, Vol. 8, 2010, pp. 25-41.
  • “Actos de ejecución y modalidades de control por parte de los Estados: la nueva regulación sobre la comitología” a: Revista Española de Derecho Europeo, Vol. 42, 2012, pp. 9-25.
  • “La tutela de los derechos fundamentales en la adopción de medidas sancionadoras por la Unión Europea” a: Revista de Derecho Comunitario Europeo, Vol. 43, 2012, pp. 773-806.
  • “Infracción del Derecho de la Unión Europea y repercusión ad intra de sus consecuencias financieras” a: Revista Española de Derecho Europeo, Vol. 50, 2014, pp. 15-40.
  • “Límites y control de los actos adoptados por las agencias reguladoras de la Unión Europea (comentario a la sentencia del TJUE de 22 de marzo de 2014, as. C-270/12, Reino Unido contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea apoyados por España, Francia, Italia y la Comisión Europea)” a: Revista General de Derecho Europeo, Vol. 33, 2014, pp. 1-16.

Altres mèrits

Des de l’any 2000, és coordinador del programa Erasmus de la Facultat de Dret i, des de desembre de 2007, és secretari del Departament de Dret públic de la UIB. Des de 2008 organitza anualment, gràcies a la concessió d’una subvenció pel Ministeri de Defensa, seminaris centrats en temes de seguretat i defensa.