Listen

Prof. Dra. Aina Salom Parets

This language version doesn't exist
Resultado de imagen de aina salom parets

Professora contractada doctora

Dret Administratiu

Despatx DA-219

Tfn: 971 250615.

Formació acadèmica

Doctora en Dret Públic (2010), Premi extraordinari de Llicenciatura de la Universitat de Barcelona (2003), Premi Memorial Degà Roda i Ventura de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (2007), Postgrau d’Especialista en Dret Urbanístic 2007-2008, Beca Blas i Cabrera de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (2007).

Beca de l’Institut d’Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya, Université Paris-Sorbonne (2005-2006).

Beca de Caixa Sa Nostra, Harvard Law University (2009).

Trajectòria docent

Ha impartit docència en els estudis de Llicenciatura de Dret des de 2007. A partir del curs acadèmic 2011-2012 imparteix docència en els estudis de Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals.

Ha impartit docència com a docent del Postgrau de Dret Sanitari des de 2013. És autora de varis articles sobre dret públic de les Illes Balears, dret urbanístic, dret col·legial, entre d’altres.

Trajectòria investigadora

Ha publicat dos llibres individuals (Los Colegios Profesionales, Atelier, 2007, Barcelona); (Las limitaciones al crecimiento poblacional y espacial establecidas por la normativa territorial y urbanística, INAP, 2011, Madrid).

Ha participat en varis llibres col·lectius i ha publicat diversos articles de la seva especialitat en revistes científiques.

La seva línia d’investigació principal es el dret urbanístic, administració corporativa, (en especial, els col·legis professionals). Ha participat en qualitat de ponent i comunicant en diversos Congressos nacionals de Dret Administratiu.

Ha format part com a membre investigador de varis projectes de recerca nacionals, de la Universitat de Barcelona i de la Universitat de les Illes Balears. Així, entre d’altres, cal destacar: el Projecte titulat “Derechos de la ciudadanía, integración social y movilidad de personas en la Unión Europea” (SEJ2006-01633), Ministeri d’Educació i Ciència (Des de 1 d’octubre de 2006 a 2009,); “Estudio interdisciplinar de la nueva normativa aeronáutica sobre seguridad aérea e investigación de accidentes aéreos”, DER 2011-24446, Ministeri d’Educació i Ciència (Des de 1 de gener de 2012 fins a dia 31 de desembre de 2014); “La planificación territorial en los espacios insulares: técnicas de ordenación del crecimiento urbanístico”, Ministerio de Ciencia e Innovación (Desde 1 de enero de 2012 hasta 31 de diciembre de 2014), DER 2011, 26509 ;“El sistema de planificación territorial y urbanística en Argentina, Chile y España”, A/023522/09, Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació. Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, (Des de 16 de gener de 2010 fins a dia 32 de desembre de 2010); “Planificación y ordenación de un desarrollo turístico sostenible en la playa de Santa Lucía de Cuba”, que es va executar durant el curs 2012-2013, finançat en el marc de la XI Convocatòria d’ajudes per a projectes de cooperació universitària al desenvolupament, de la Oficina de Cooperació i Solidaritat de la Universitat de les Illes Balears.