Listen

Prof. Dra. Margalida CapellÓ i Roig

This language version doesn't exist
margalida capellà

Professora contractada doctora

Dret internacional públic i relacions internacionals

margalida.capella@uib.cat

Despatx DA03 Edifici Jovellanos

Telèfon 971.171350

Formació acadèmica

Llicenciada en Dret per la UIB i Doctora en Dret Públic (2002), amb premi extraordinari de Doctorat de Dret Públic corresponent als anys 2002-2003.

Trajectòria docent

Ha exercit com a docent des de 1997 a l'àrea de Dret internacional públic i Relacions internacionals d'aquesta Universitat i ha impartit docència en estudis de Llicenciatura i de Doctorat, així com, actualment, en estudis de Grau i de Postgrau, amb les assignatures 'Dret internacional públic', 'Institucions de Dret comunitari', 'Protecció internacional dels drets humans', 'Deontologia policial i drets humans', 'Elements de dret internacional penal' i 'Marc jurídic internacional i nacional en la igualtat i en la prevenció de la violència de gènere'.

Trajectòria investigadora

Ha exercit la seva activitat investigadora en el camp del Dret internacional penal i del Dret internacional dels drets humans, desenvolupant la seva formació amb diverses estades en centres d'investigació a l'estranger (París, Cambridge, Ginebra). Ha publicat articles, capítols de llibre i llibres sobre els crims contra la humanitat, les desaparicions forçades de la guerra civil espanyola i el franquisme, els crims internacionals en el conflicte Israel/Palestina, el turisme sexual infantil, la jurisdicció universal i els drets de les dones, entre altres.

Altres mèrits

Ha compaginat la seva activitat docent i investigadora amb diversos càrrecs de gestió en la UIB (Subdirectora del Graduat en seguretat i ciències policials, Presidenta del Comitè d'empresa) i amb col·laboracions amb institucions públiques (formació de la policia local en matèria de drets humans, formació en matèria d'igualtat i prevenció de la igualtat de gènere en l'Administració local i autonòmica). Actualment és Directora de la Clínica Jurídica de la Facultat de Dret (www.clinicajuridica.uib.es).