Listen

Prof. Dra. Maria Ballester Cardell

This language version doesn't exist
María Ballester

Professora contractada doctora

Dret Constitucional

maria.ballester@uib.es

Despatx DA-216

Tfn: 971 17 31 06.

Formació acadèmica

Doctora en Dret Públic (2003), premi extraordinari de Doctorat de Dret Públic corresponent als anys 2003-04 i premi nacional de investigació Rafael Martínez Emperador (2006).

Trajectòria docent

Ha impartit docència en els estudis de Llicenciatura de Dret des de 1993. A partir del curs acadèmic 2009-2010 imparteix docència en els estudis de Grau en Dret i a partir del curso 2013-2014 en els estudis de Doble Grau Administració i Direcció de Empreses-Dret.

Ha impartit docència en el programa de Doctorat del Departament de Dret Públic des del curso 2004-2005 fins el curs 2008-09. També ha figurat com a docent del Master Oficial en Pràctica Jurídica. Ha impartit docència en el Postgrau de Gestió Escènica com a responsable del mòdul “Polítiques Públiques en les Arts Escèniques”.

És autora de material didàctic accessible a través de la xarxa (Campus Extens), corresponents a les assignatures Estat, sistemes polítics i Constitució (20404); Dret Constitucional. Drets i Llibertats (20410); Dret Constitucional. Organització de l’Estat (20416). Ha elaborat continguts del curs “Especialista Universitari en Direcció i Gestió del Serveis Socials”, corresponent al mòdul “Legislació i Serveis Socials”.

Ha rebut avaluació positiva dels mèrits al·legats en les convocatòries de 2008 i 2013 del Complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent.

Trajectòria investigadora

Ha publicat dos llibres individuals (La intimidad como fundamento de la inviolabilidad del domicilio, Universitat de les Illes Balears, 1998; El Consejo General del Poder Judicial. Su función constitucional y legal, Consejo General del Poder Judicial, 2006). Ha participat en dotze llibres col·lectius i ha publicat diversos articles de la seva especialitat en revistes científiques.

La seva línea de investigació principal es la organització institucional de l’Estat i el sistema autonòmic. Ha participat en qualitat de ponent i comunicant en diversos Congressos nacionals de Dret Constitucional. Des de l’any 2007 col·labora amb l’Institut de Dret Públic en l’elaboració anual de l’Informe de Comunitats Autònomes.

Ha rebut avaluació positiva dels mèrits al·legats en les convocatòries de 2008 i 2014 del Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora.

Altres mèrits

Fou secretària del Departament de Dret Públic des de 1995 fins l’any 2007. Fou directora de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere de la Universitat de las Illes Balears des del 2007 a 2009.

És membre del Consell Consultiu de les Illes Balears des de 2009 i fou consellera secretària d’aquesta institució des de 2009 a 2011.