Listen

Prof. Dra. Rosario Huesa Vinaixa

This language version doesn't exist

Catedràtica

Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

xaro.huesa@uib.es

Despatx DA012 

Tfn.: 971 172963

Formació acadèmica

Llicenciada (1977) i Doctora (1982) en Dret per la Universitat de València.

Becària del pla de Formació del Personal Investigador, Ministerio de Educación y Ciencia (1978–1980).

Trajectòria docent

Professora ajudant (1980–1984) i Professora Titular (1985–1990) de Dret internacional públic i Relacions internacionals. Facultat de Dret. Universitat de València.

Professora Titular (1990–1992) i Catedràtica de Dret internacional públic i Relacions internacionals. Facultat de Dret. Universitat de les Illes Balears.

Titular de la Càtedra Jean Monnet de Dret de la Unió europea. Comissió europea-U.I.B. (1994-1997).

A més de la docència de primer i segon cicle i de grau, ha impartit docència en diversos Programes de doctorat i Cursos de postgrau a diverses Universitats i Centres de recerca.

Trajectòria investigadora

Principals línies de recerca

Sistema de fonts del Dret internacional i del Dret de la Unió europea; responsabilitat internacional; sistema de seguretat col·lectiva; protecció internacional dels drets humans.

Principals estades de recerca i projectes subvencionats

Visiting Fellow. Lauterpacht Research Centre for International Law. Universitat de Cambridge (Regne Unit). 1999 – 2000. (Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts: Collective Countermeasures).

Derechos humanos, responsabilidad internacional y seguridad colectiva: intersección de sistemas. DGI. (BJU2002-00559). 2002 – 2005. Investigadora principal.

Cooperació, seguretat i política euromediterrània: noves perspectives per als ens subestatals o regionals. Ajuts a projectes de recerca de la UIB (UIB2005-3). Investigadora principal.

Cooperación y confrontación en el diseño de un nuevo sistema de seguridad colectiva: detección y análisis de las nuevas pautas de regulación y de institucionalización. DGICYT (SEJ 2006-03867). 2006 – 2009. Investigadora principal.

Imperatividad y “normatividad relativa" en la dialéctica entre seguridad colectiva y derechos humanos (Aspectos problemáticos de la constitucionalización del orden jurídico internacional). DGI (DER2009-09566). 2010 – 2012. Investigadora principal.

Seguridad, derechos humanos y desarrollo sostenible como límites a la transferencia internacional de armamentos. DGICYT (DER2012-35049). 2013 -  2016 (Investigador principal: Dr. Ángel Sánchez Legido).

 Principals publicacions

 • Es autora de nombroses publicacions en revistes i editorials d’àmbit estatal i internacional. Entre les més destacables es troben:
 • El nuevo alcance de la “opinio iuris” en el Derecho internacional contemporáneo. Ed. Tirant lo Blanch, València, 1991.
 • “El Tribunal penal para la antigua Yugoslavia y la sanción internacional de los crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad”. Cursos de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz. UPV/Tecnos, Madrid, 1995, 35 pp.
 • “El derecho de la responsabilidad internacional y la Carta de las Naciones Unidas: consideraciones desde la perspectiva de las relaciones entre sistemas”. REDI, vol. LIV, 2 (2002), pp. 587 - 616.
 • “Le rôle de l’opinio iuris”, en R. HUESA i K. WELLENS (dir.): L’influence des sources sur l’unité ou la fragmentation du Droit international. Bruylant, Brussel·les, 2006, pp. 55 – 73.
 • “Convention de Vienne de 1969: Article 57. Convention de Vienne de 1986: Article 57”, in O. CORTEN i P. KLEIN (dir.): Les Conventions de Vienne sur le Droit des traités. Commentaire article par article. Bruylant, Bruxelles, 2006, pp. 2015 – 2065. Versió anglesa actualitzada in ID.: The Vienna Conventions on the Law of Treaties. A Commentary. OUP, Oxford, 2011. Vol. II, pp. 1279 – 1310.
 • “Auge y declive de las ‘contramedidas colectivas’ en la construcción de un sistema de responsabilidad internacional”, en R. HUESA (coord.): Derechos humanos, responsabilidad internacional y seguridad colectiva: intersección de sistemas (Estudios en memoria del prof. E. Ruiloba). M. Pons, Madrid, 2007, pp. 262 – 293.
 • “Plurality of Injured States”, en J. CRAWFORD, A. PELLET, S. OLLESON: The Law of International Responsibility. OUP, Oxford, 2010, pp. 949 – 955.
 • “La suspensión unilateral de los tratados internacionales: el marco normativo”. Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, Vol. XI/XII. Tirant lo Blanch, València, 2010, pp. 757 – 881.
 • “Las 'cláusulas derogatorias' de los convenios de derechos humanos en el marco de la guerra global contra el terrorismo”, en J. SOROETA LICERAS (ed.): La eficacia del Derecho internacional de los derechos humanos. Cursos de derechos humanos de Donostia-San Sebastián. UPV, 2011, pp. 149 – 173.
 • “Las técnicas jurídicas para la regulación del interés público global: instrumentos jurídicos, tipos de normas y obligaciones”. La gobernanza del interés público global. XXV Jornadas de la Asociación española de profesores de Derecho internacional y Relaciones internacionales. 2014 (en premsa).

Altres mèrits i càrrecs acadèmics

Premi extraordinari de doctorat (Fac. de Dret, Universitat de València, 1982).