Listen

Prof. Mateu Martínez Martínez

This language version doesn't exist
mateu martinez

Professor associat Departament de DRET PÚBLIC

Formació acadèmica

Llicenciat en FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ per la Universitat de les Illes Balears (1994)
Llicenciat en DRET per la Universidad Nacional de Educación a Distancia (2009)
Postgrau d'Aptitut Pedag gica (1994)

Experiència professional

Funcionari de carrera del Consell Insular de Menorca, actualment és cap de secció d'Urbanisme. Ha estat delegat a Menorca de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (2000-2003), director de la Ponència Tècnica de la Comissió Insular d'Urbanisme de Menorca (1999), secretari de la CIUM (1996-1999), secretari accidental del CIM (1989-1990), recaptador de tributs (1988-1992).

Trajectória docent

Professor associat del Departament de Dret Públic de la Universitat de les Illes Balears des de l'any 2009, impartint actualment les matèries de Dret Financer i Tributari (part general) i Dret Tributari (part especial).

Altres experiències

Membre de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, president de l'Institut Menorquí d'Estudis (2005-2006), del Patronat del Centre Associat de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (2003-2006), de la Comissió Tècnica Interinsular (2003), del Consell Escolar de les Illes Balears (2003-2006), conseller executiu de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca (2000-2003).