Listen

Prof. Pere Ollers Vives

This language version doesn't exist
pere ollers

Professor Associat 2 hores

Dret Constitucional

pere_ollers@yahoo.es

Despatx DA-125

Telèfon: 971173107 971723992

Formació acadèmica

Llicenciat en Dret, UIB (1989)

Compta amb altres títols com: Especialista universitari, Curs de Postgrau d’Aptitud Pedagògica (CAP), Títol expedit el 31 de març de 1999. (300 h). ICE-UIB; Curs d’especialització en matèria de menors, octubre i novembre de 2000. (26 h) Títol expedit per la Fund. Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi d’Advocat de Balears.

Idiomes Castellá, Català, Francès, Anglès

Ocupació profesional actual

Des del 16 d’abril de 2004, com a resultat del concurs de trasllats ordinari ocupa el lloc de Tècnic Jurídic al servei del Consell Consultiu de les Illes Balears. En aquesta institució, en la qual continua prestant els seus serveis, ha exercit el lloc de Cap del Servei d'Assumptes Jurídics des del 15 de juliol de 2011 fins al 31 d'agost de 2014, en comissió de serveis.

Trajectòria docent

Des del 16 de març de 2005, COL·LABORADOR HONORÍFIC DEL DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC (FOU núm. 250, de 18 de març)

Des de l'1 de setembre de 2005, PROFESSOR ASSOCIAT DE DRET CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (contractat laboral a temps parcial), serveis que continua prestant en l'actualitat.

Imparteix docència en la Llicenciatura de Dret, Grau de Dret i Grau d'Administració d'Empreses així com és autor de material didàctic a les assignatures d'Organització Autonòmica de les Illes Balears, i La Protecció dels Drets Fonamentals i Llibertats Públiques (Codi 2945, cursos 2005-2010); Nocions bàsiques de Dret (Grau Administració d'Empreses, Campus Extens); Dret Constitucional. Drets i Llibertats (seminaris pràctiques).

Altra Experiencia universitaria i docent

Compta amb més de vint activitats formatives, docents i de col·laboració en Jornades i similars sobre les matèries de dret de protección de menors, dret públic, dret autonòmic balear, protección de patrimoni històric, serveis socials i gerencia pública. Les darreres, a títol d'exemple,són:

 • Col·laborador i assistent en les Jornades “El futuro territorial del Estado español: ¿Centralización, autonomía, federalismo, confederación o secesión?. Universitat de les Illes Balears 23-24 de maig de 2013
 • Assistent i ponent: III Jornadas de Letrados de Consejo de Estado y Consejos Consultivos. Zamora, 19-20 de junio de 2014. Ponencia: “La potestad reglamentaria a la luz de la Ley 20/2013”. en colaboración.

Trajectòria investigadora

Las seves líniesde treball es mouen des del camp de Protecció de Menors (amb implicacions del Dret públic i privat i la organització administrativa) al Dret Constitucional (amb especial menció del dret autonòmic balear i el d'accés a la cultura així com el dret del patrimoni històric). Una mostra dels seus treballs significatius és:

 • (CAPÍTOL DE LLIBRE) – VARIS AUTORS: Comentaris a la Llei del Patrimoni Històric de les Illes Balears. Palma: Institut d’Estudis Autonòmics, 2003. CL: Els béns d’interès cultural immobles i el seu règim de protecció, pàgines 39 a 69. (Col·lecció: L’esperit de les lleis, núm. 2)
 • En la mateixa obra: elaboració de la Bibliografia (Annex I), pàgines 325 a 344. En la mateixa obra, com a president d’ARCA, membre de l’equip de coordinació.
 • “La técnica normativa en la doctrina del Consejo Consultivo de las Islas Baleares”. Revista Española de la Función Consultiva, núm. 6 (julio-diciembre de 2006) ISSN 1698-6849. Pàgs. 215-224.
 • Col·laboració a: BLASCO ESTEVE, A. (Director): Comentarios al Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Cizur Menor: Thoomson. Civitas, 2008. Comentaris articles 12 i 18.
 • “Una bona notícia de la jurisprudència per a la protecció efectiva del patrimoni històric”. En la obra col·lectiva coordinada per Jaume Sastre Moll: La recuperació del patrimoni de les Illes Balears. XXIX Jornades d'Estudis Històrics Locals. ISBN 978-84-95876, 2011.
 • “Un caso especial de instituciones culturales de titularidad estatal en manos de la Administraticón local”. Patrimonio Cultural y Derecho. ISSN 1138-3704, núm. 15, 2011, pàgs. 237-248.
 • “La indemnización por excavaciones arqueológicas. Comentario a la Sentencia del TSJ de las Islas Baleares, de 29 de junio de 2010”.
 • “Incidencia de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado, en la potestad reglamentaria”. Treball en col·laboració i en curs d'edició en la Revista Española de la Función Consultiva.
 • Les lleis singulars. Els casos de les Illes Balears. Ponència presentada en el Seminari de Dret Constitucional de la UIB. En preparació per sotmetre a edició.
 • Los cementerios y sus panteones: su protección como patrimonio histórico y artístico. El caso de una escultura en un cementerio municipal de Mallorca”. Patrimonio Cultural y Derecho, núm. 18, 2014 (en impremta).

Altres

Ha col·laborat en l'elaboració de materials per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, del Consell Insular de Mallorca i del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Així mateix col·labora amb entitats cíviques de protecció del patrimoni històric, amb especial referència al vessant jurídic, de comunicació i de relacions institucionals.

 • Incorporat al Col·legi Oficial d’Advocats de les Illes Balears (des de 18 de gener de 1990, núm. de col·legiat 2.035) (actualment no exercent)
  • Vocal de la Ponència Tècnica de Patrimoni històric del Consell Insular de Mallorca (1999-2000)
  • Membre del Consell de Departament de Dret Públic de la Universitat (Resolució del Rectorat de 4 de febrer de 2014, FOU núm. 396, 7 de febrero)