Listen

Sr. Bartomeu Tugores Truyol

This language version doesn't exist
bartomeu tugores

Professor associat UIB

Departament de Dret Públic

Dret Administratiu

tomeu.tugores@uib.es

Despatx DA-205

Formació acadèmica

 • Llicenciat en Dret per la UIB.
 • Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori per la UIB.
 • Especialista Universitari en Dret Local per la UIB.
 • Especialista Universitari en Infraccions Urbanístiques per la Universitat de València.

Trajectòria docent

 • Ha impartit docència en els estudis de Llicenciatura en Dret, Grau de Dret, Grau de Turisme i Grau d’Edificació des de 2004.
 • Ha impartit docència en el Curs d’Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori per la UIB.
 • Ha impartit docència en Dret Administratiu a l’Escola de Formació de l’Ajuntament de Palma.

Trajectòria investigadora

Coautor dels següents llibres col·lectius:

 • Comentaris a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears”, editorial “Thomson-Civitas”.
 • Comentarios a la Ley de Ordenación y Uso el Suelo de las Illes Balears”, editorial Tirant lo Blanch.

Altres mèrits

Ha participat com a ponent en els següents cursos, jornades i seminaris:

 • “Seminari sobre la Llei d’ordenació i ús del sòl a les Illes Balears”, organitzat per la UIB.
 • “Jornades sobre la Llei d’ordenació i ús del sòl a les Illes Balears”, organitzades per l’Advocacia de la CAIB.
 • “Curs sobre Ordenació del Territori i Urbanisme”, organitzat per la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).
 • Règim urbanístic: de la falta de regulació pròpia a la regulació per altres disciplines”, organitzada per l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de les Illes Balears.
 • “Jornada sobre la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal•lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears”, Associació Balear de Tècnics Urbanistes.

Experiència professional:

 • Ha ocupat la plaça de gerent d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma en el període 2008-2011.
 • Ha ocupat la plaça de secretari dels ajuntaments de Consell (2002-2003), Muro (2003-2007) i Andratx (2011-2012).
 • Actualment, i des de l’any 2013, ocupa la plaça de cap de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Andratx.