Listen

Sr. Carlos Enrique Portalo Prada

This language version doesn't exist
portalo prada

Profesor Asociado

Dret Penal

cportalo@telefonica.net

971728052

607798831

Formació acadèmica

  • Llicenciat en Dret por la UIB (Septembre de 1.990)

Experiència docent

  • Responsable de curs “Derecho Penal Juvenil” en “Universitat Oberta”. Març- Desembre 1.995.
  • Participació en seminario Tractament Integral de la violència contra les dones i exercida a l’Ambit Intrafamiliar., organizado por la UIB. Marzo 2.008. Coordinador. Dr. Eduard Ramón Ribas. Fundació Univesitat –Empresa de les Illes Balears.
  • Profesor Associat del departament de Dret Públic en l’Àrea de Dret Penal desde el curs 2008-2009 fins l’actualitat.
  • Participació docent en el Màster Oficial de Práctica Jurídica (2014)

Altres mèrits

  •  Audiencias Provincials, Jutjats de lo Penal y Jutjats d’instrucció de la pràctica totalitat del territori nacional espanyol.