Listen

Sr. Francesc Segura Fuster

This language version doesn't exist
segura fuster

Professor associat

Dret administratiu

francesc.segura@uib.es

Despatx 205

Formació acadèmica

  • Llicenciat en Dret per la Universitat de les Illes Balears (1989).

Trajectòria docent

Ha impartit docència en els estudis de Tècnic en Empreses i activitats turístiques des de l’any 1991 a 1995; en els estudis de Llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses des de 1995 a 1997; en els estudis de Llicenciatura d’Economia des de l’any 1997 fins l’any 2001; en els estudis de Llicenciatura de Dret des de 2001 fins l’any 2009. A partir del curs acadèmic 2009-2010 imparteix docència en els estudis de Grau en Dret.

Trajectòria investigadora

Ha participat en diverses obres col.lectives, com per exemple, Comentaris a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (director Avel.lí Blasco Esteve), Ed.. Thomson-Civitas 2008;Legislació turística, dins la Col.leció legislativa, Institut d’Estudis Autonòmics, 2007; Comentaris a la Llei del Patrimoni Històric de les Illes Balears, dins la col.leció L’Esperit de les Lleis), Institut d’Estudis Autonòmics, 2003.

Altres mèrits

  • Advocat en exercici des de l’any 1989 al Col.legi d’Advocats de les Illes Balears.