Listen

Sra. Pilar Roca Morey

This language version doesn't exist
roca morey

Professora associada

Dret Constitucional

p.roca@uib.es

Formació acadèmica

 • Llicenciada en Dret per la Universitat de les Illes Balears (1992).

Trajectòria docent

 • Ha impartit docència en els estudis de Llicenciatura de Dret des de 1994. A partir del curs acadèmic 2009-2010 imparteix docència en els estudis de Grau en Dret, així com en els estudis de Turisme i en els estudis de Doble Grau Administració i Direcció de Empreses-Dret.
 • A més ha impartit docència a l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP).

Trajectòria investigadora

 • Memòria d’investigació sota el títol “El Consejo de Estado y los consejos autonómicos. Especial referencial al Consejo Consultivo de les Illes Balears”
 • Participació en el llibre La Constitución de 1978. Anotaciones desde la perspectiva balear”. Diversos autores. Institut d’Estudis Autonòmics, 2005.
 • Participació en el llibre “El nacimiento de las agencias de calidad de ámbito autonómico” en el libro 10 años de la evaluación de la calidad de las Universidades (1996-2006). Diversos autores. ANECA, 2007.
 • “La coordinación entre las agencias en el proceso de evaluación previa de los estudios de posgrado” en Acreditació de Màsters, Universitat Rovira i Virgili, 14 i 15 de novembre de 2006, publicat en el document del mateix nom per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2007.

Altres mèrits

 • Funcionària de carrera de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb plaça de Cap de servei d’oferta formativa i infraestructures a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
 • Forma part de la Comisión de Certificación, Evaluación y Acreditación (CECA) de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) des de l’any 2012.
 • Fou Directora de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) des de l’any 2003 fins l’any 2008.
 • Avaluadora acreditada en el model EFQM d’Excel·lència.
 • Delegada davant la FREREF (Fondation des Régions Européennes pour la recherche en Education et Formation) per part del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, des de l’any 2008 fins a l’any 2011.
 • Parla, llegeix i escriu castellà, català, francès, anglès i italià.