Listen

Sra. Sara LadÓria i Lliteres

This language version doesn't exist
sara ladaria

Professora associada

Dret Constitucional

s.ladaria@uib.cat

Despatx DA-220

Tfn: 971 17 31 06.

Formació acadèmica

Llicenciada en Dret, Universitat de les Illes Balears (1997), Títol de Postgrau d’especialista en Dret Urbanístic, Universitat de les Illes Balears (1997), Master Interuniversitari en Direcció i Administració d’Empreses, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona i Universitat Politèctnica de Catalunya (1998).

Trajectòria docent

 • Professora associada a l’Àrea de Dret Constitucional des del curs acadèmic 2000-2001.
 • Professora col·laboradora de l’Àrea de Dret Constitucional en el curs acadèmic 1999-2000.
 • Imparteix docència en els estudis de Grau en Dret des del curs 2010-2011.
 • Ha impartit docència en els estudis de Grau de Turisme (curs 2009-2010). Ha impartit docència en els estudis de Llicenciatura de Dret (cursos 2001-2002 a 2007-2008). Ha impartit docència en els estudis de Diplomatura en Treball Social (cursos 2000-2001 a 2010-2011).

Trajectòria professional

 • Ha realitzat feines administratives en diverses de l’àmbit lucratiu i no lucratiu (1992 a 2000). Exercici professional en el despatx d’advocats Del Campo, Mas i Segura (1998 a 2006) i en despatx propi des de 2006 fins l’actualitat.

Trajectòria investigadora

 • Alumna col·laboradora de l’Àrea de Dret Administratiu (cursos 1993-1994, 1994-1995).
 • És autora individualment de la Guia d’adaptació a la Llei Reguladora del Dret d’Associació (Conselleria de Benestar Social, Govern de les Illes Balears, 2003). Ha participat en el llibre col·lectiu La Constitució de 1978. Anotacions des de la perspectiva balear. ( Govern de les Illes Balears, 2005). Ha publicat diversos articles de la seva especialitat en revistes de divulgació.
 • Ha participat en nombrosos seminaris de Dret Constitucional i assistit a nombrosos cursos referits a la seva àrea de docència. A més, ha assistit a cursos de formació teòrica i pràctica per a professorat organitzats per la UIB, secció Campus Extens.
 • Ha redactat informes jurídics per a algunes entitats socials i/o culturals relacionats amb qüestions relacionades amb el dret d’Associació, els drets lingüístics i altres drets fonamentals.
 • Ha realitzat i superat tots els crèdits dels cursos de doctorat de Dret del curs 2005-2006, presentant com a proposta de tesina la qüestió de Referèndum i principi d’autodeterminació sota la direcció del Dr. Joan Oliver Araujo.

Altres mèrits

 • Representant dels professors associats en el "Consell de Departament" del Departament de Dret Públic (UIB).