Listen

Informació de matrícula

This language version doesn't exist

 

GRAU DE DRET (GDRE)

1. RECOMANACIONS PER ALS ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS

A. SI ETS UN/A ALUMNE/A QUE ES DEDICARÀ EN EXCLUSIVA ALS ESTUDIS

            Allò més normal és que un estudiant a temps complet es matriculi de les deu assignatures de primer. Calcula que superar aquest primer curs, compost de deu assignatures, et costarà entre 6 i 8 hores diàries (incloent-hi les hores de classe i les d'estudi, preparació d'exercicis, etc.) de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic. Si no et creus capaç de mantenir aquest ritme, potser t'interessarà no matricular-te d'alguna assignatura; en tal cas, t'interessa seguir les recomanacions que es troben més avall per als estudiants a temps parcial.

- Elecció de grup (estudiants a Mallorca)

            Pots escollir lliurement entre grup de matí i grup d'horabaixa, sempre que hi quedin places. L'assignació de les places es fa per rigorós ordre de matriculació. En cas d'escollir grup de matí, destacar que en primer curs tenim quatre grups. L'assignació del grup concret es farà per estricte ordre alfabètic.

            HAS DE TENIR EN COMPTE: que t'has de matricular de totes les assignatures en el mateix grup.

- Canvi de grup (estudiants a Mallorca)

            Si no has pogut matricular-te al grup del torn (matí/horabaixa) desitjat i et trobes en alguna de les circumstàncies previstes a la normativa de la Facultat, has de fer la matrícula i després presentar a la secretaria una sol·licitud de canvi de grup, amb el formulari corresponent, i presentar la documentació oportuna, en funció del motiu al·legat, que s'especifica al mateix formulari, tan prest com sigui possible i sempre del 9 al 15 de setembre. En el cas de les assignatures del segon semestre, del 10 al 21 de febrer.

            Es concedirà el canvi de grup si es compleixen els requisits següents:

o   haver obtingut amb posterioritat a la matrícula la condició d’estudiant a temps parcial d’acord amb l’article 7 del Reglament acadèmic.

o   sense haver obtingut aquesta condició, estar en un dels supòsits que estableixen el Reglament acadèmic i la normativa de desenvolupament de la Facultat.

B. SI ETS UN/A ALUMNE/A AMB DEDICACIÓ A TEMPS PARCIAL (PER MOTIUS DE FEINA O QUALSEVOL ALTRE)

- Condició formal de l'estudiant a temps parcial

            Potser et convé obtenir de la UIB la condició formal d'estudiant a temps parcial (més informació). Els principals avantatges que en trauries són:

o   La Universitat t'aplicaria el règim de permanència amb més flexibilitat (solament hauries d'aprovar 1 assignatura el primer any i 4 entre els dos primers anys).

o   Tindries plaça garantida al grup d'horabaixa.

- Selecció d’assignatures

            Marca’t un ritme d’estudi adequat, orientat, per exemple, a fer el grau en 6 o 8 anys. Calcula que totes les assignatures són semestrals i cada assignatura et costarà entre 6 i 8 hores setmanals (incloent-hi les hores de classe i les d’estudi).

o   Si optes pel ritme en 6 anys, la recomanació de matrícula és:

o   Primer semestre: Entorn Econòmic, Territori i Societat i Nocions Bàsiques de Dret

o   Segon semestre: Fonts del Dret I, Fonts del Dret II i Dret Internacional Públic

o   Si prefereixes un ritme més pausat, en 8 anys, la recomanació és:

o   Primer semestre: Entorn Econòmic, Territori i Societat i Nocions Bàsiques de Dret

o   Segon semestre: Fonts del Dret I i Fonts del Dret II

- Elecció de grup (estudiants a Mallorca)

            Si estudies a Mallorca, probablement et convé matricular-te al grup d'horabaixa, que, a part de l'horari vespertí, concentra tota la presencialitat en tres dies a la setmana.

            Ni la reducció de la presencialitat ni el fet que en moltes de les assignatures del grup d'horabaixa s'utilitzi l'eina telemàtica Aula Digital volen dir que aquest sigui un ensenyament a distància. Si no pots assistir a classe amb un mínim de regularitat (diguem, almenys, a la meitat de les classes), una universitat no presencial t'oferirà un servei més adient a la teva disponibilitat.

          En tot cas, pots escollir lliurement entre grup de matí i grup d'horabaixa, sempre que hi quedin places. L'assignació de les places es fa per rigorós ordre de matriculació. En cas d'escollir grup de matí, destacar que al primer curs tenim quatre grups. L'assignació de grup concret es farà per estricte ordre alfabètic.

            HAS DE TENIR EN COMPTE: que t'has de matricular de totes les assignatures en el mateix grup.

- Canvi de grup (estudiants a Mallorca)

            Si no has pogut matricular-te al grup del torn (matí/horabaixa) desitjat i et trobes en alguna de les circumstàncies previstes a la normativa de la Facultat, has de fer la matrícula i després presentar via UIBDigital o resencialment als Serveis Administratius de l’Edifici Jovellanos una sol·licitud de canvi de grup, amb el formulari corresponent, i presentar la documentació oportuna, en funció del motiu al·legat, que s’especifica al mateix formulari, i sempre del 9 al 15 de setembre. En el cas de les assignatures del segon semestre, del 10 al 21 de febrer.

Es concedirà el canvi de grup si es compleixen els requisits següents:

o   haver obtingut amb posterioritat a la matrícula la condició d’estudiant a temps parcial d’acord amb l’article 7 del Reglament acadèmic.

o   Sense haver obtingut aquesta condició, estar en un dels supòsits que estableixen estableixen el Reglament acadèmic i la normativa de desenvolupament de la Facultat.

C. SI ETS UN/A ALUMNE/A AMB NUL O BAIX NIVELL DE CATALÀ

       Tingues en compte que la UIB forma els seus estudiants per tal que puguin desenvolupar-se professionalment en una societat en la qual s’utilitza tant el castellà com el català. A la Facultat de Dret et trobaràs amb material, informació i classes en català (per exemple, aproximadament un terç de les classes s’imparteixen en català). Pots consultar aquí l’idioma d’impartició de les classes a cada assignatura i grup. Quan figuren tots dos idiomes això vol dir que hi ha grups on s’imparteixen les classes en català i altres on s’imparteixen en castellà. Consulta el detall de cada grup pitjant al nom de l’assignatura.

          Per assolir el nivell de comprensió passiva de català que et permeti gaudir de tots els recursos de la Facultat pots utilitzar els serveis d'aprenentatge i autoaprenentatge de català que posa a la teva disposició la UIB, a més d'altres institucions.

            En tot cas, sempre pots fer els exàmens, exercicis i qualsevol altre activitat en la llengua que prefereixis.

D. EN CAS DE DUBTE, CONTACTA AMB LA FACULTAT

            Si necessites orientació per prendre les teves decisions sobre assignatures, grups, etc. pots enviar un missatge al Deganat de la (deganatdret@uib.es). En tot cas, és molt important que abans llegeixis el Reglament acadèmic de la UIB.

2. RECOMANACIONS PER ALS ESTUDIANTS QUE CONTINUEN ELS ESTUDIS DE DRET

A. EN GENERAL

            Sigues realista: ajusta el nombre d’assignatures a les teves capacitats i dedicació. Utilitza la teva experiència de cursos anteriors. Dóna prioritat a les assignatures de cursos inferiors. La formació en el grau és seqüencial i no és recomanable avançar deixant enrere assignatures.

B. EN PARTICULAR

            En el cas de que siguis un alumne amb dedicació amb temps parcial, si segueixes la seqüència en 6 anys, aquí tens la nostra recomanació, i si segueixes la seqüència en 8 anys, matricula’t prioritàriament de les assignatures que et manquin del curs que vares començar l’any passat.

C. PER A TOTS ELS ALUMNES

- Selecció d’assignatures i règim de permanència

            A més dels prerequisits que tenen algunes assignatures, hauràs de tenir en compte les condicions següents del règims de permanència que afecten a les assignatures de formació bàsica i obligatòries:

o   Si has començat els estudis amb posterioritat al curs 2012-13, us serà d'aplicació el règim de permanència que podeu consultar aquí.

o   Si has començat els estudis el curs 2012-13 o abans, us serà d'aplicació el règim de permanència que podeu consultar aquí.

o   A més, has de tenir en compte, els criteris de permanència propis de la Facultat de Dret.

En el cas d’assignatures optatives, has de tenir en compte:

o   Prerequisits: Per poder matricular-te d’alguna assignatura optativa has de tenir superats (= aprovats o reconeguts) almenys 156 crèdits.

o   Matrícula: La matrícula a les assignatures optatives es farà seguint el criteri general de prioritat temporal des del començament del període de matrícula. És molt possible que diverses d’aquestes assignatures optatives s’acabin omplint atès que solen tenir més demanda; per això és recomanable formalitzar la matrícula com més aviat millor.

o   English for Legal Purposes: La superació de l’assignatura optativa English for Legal Purposes és una de les vies per demostrar que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), que és un requisit indispensable per a l’obtenció del títol de Graduat en Dret (més informació). Aquesta assignatura té quatre grups, un de matí i un d’horabaixa a cada semestre (els grups d’horabaixa son compartits amb el grau de Relacions Laborals). Pots escollir lliurement entre els grups, sempre que hi quedin places. Si no tens clar si el teu nivell d’anglès et permetrà seguir amb èxit la docència d’aquesta assignatura, pots fer la prova d'autonivelació que tens disponible a l'apartat d'informació dels estudis de grau de Dret a UIBdigital. En funció del resultat d’aquesta prova, pots contactar amb el personal docent encarregat d’aquesta assignatura, que et farà les observacions pertinents.

- Elecció de grup (estudiants de Mallorca)

            L’elecció de grup dependrà del curs en el que s’imparteixi l’assignatura:

o   Assignatures de segon, tercer i quart curs: pots escollir lliurement entre els grups 1 i 2 (matí) i 3 (horabaixa), sempre que hi quedin places. L’assignació de les places es fa per rigorós ordre de matriculació.

o   Assignatures de primer curs: Pots escollir lliurement entre grup de matí i grup d'horabaixa, sempre que hi quedin places. L'assignació de les places es fa per rigorós ordre de matriculació. L'assignació del grup concret es farà per estricte ordre alfabètic.

            ÉS IMPORTANT TENIR EN COMPTE QUE: us heu de matricular de totes les assignatures de formació bàsica i obligatòries d’un mateix curs al mateix grup. Per tant, si us matriculau d'assignatures de primer i de segon, us heu de matricular de totes les assignatures de primer en un mateix grup i de totes les de segon en un mateix grup (sigui o no coincident amb el de les assignatures de primer). En cas de no fer-ho així, la Facultat reassignarà l’estudiant al grup amb menys matrícula. Si no has pogut matricular-te al grup del torn (matí/horabaixa) que volies i et trobes en alguna de les circumstàncies previstes a la normativa de la Facultat (UIBdigital Aula Digital Informació dels estudis de grau de Dret Informació útil), has de fer la matrícula i després presentar a secretaria una sol·licitud de canvi de grup (més informació), tan prest com sigui possible i sempre entre el 9 i el 15 de setembre (assignatures de primer semestre) o el 10 i 21 de febrer (assignatures de segon semestre).

- Canvi de grup (estudiants de Mallorca)

            Si no has pogut matricular-te al grup que volies i et trobes en alguna de les circumstàncies previstes a la normativa de la Facultat (UIBdigital Aula Digital Informació dels estudis de grau de Dret Informació útil), has de fer la matrícula i després presentar a secretaria una sol·licitud de canvi de grup (més informació), tan prest com sigui possible i sempre entre el 9 i el 15 de setembre (assignatures de primer semestre)  o el 10 i 21 de febrer (assignatures de segon semestre).

- Treball de Fi de Grau

            Si tenies 132 crèdits superats l’1 de maig i vares seleccionar tutor per al TFG, has de formalitzar la matrícula dins el procés de matrícula de setembre (no és possible ampliació de matrícula pel febrer).

            La resta d'estudiants podreu matricular-vos del TFG si teniu superats almenys 150 crèdits en el moment de formalitzar la matrícula i, en tot cas, dins el procés de matrícula de setembre (no és possible ampliació de matrícula pel febrer).

D. EN CAS DE DUBTE, CONTACTA AMB LA FACULTAT

            Si necessites orientació per prendre les teves decisions sobre assignatures, grups, etc. pots enviar un missatge un missatge al Deganat de la Facultat de Dret (deganatdret@uib.es). En tot cas, és molt important que abans llegeixis el Reglament acadèmic de la UIB.

o    

 

DOBLE TITULACIÓ EN GRAU DE DRET I GRAU D’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES (GAID)

1. RECOMANACIONS PER ALS ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS.

            La Facultat d'Economia i Empresa ofereix, durant el mes de setembre, un curs d'introductori de matemàtiques on es prepara l'alumne per començar amb els coneixements matemàtics necessaris (d'àlgebra: equacions lineals i sistemes d'equacions; i de càlcul diferencial: derivades ...). És recomanable que el facis

2. RECOMANACIONS PER ALS ESTUDIANTS QUE CONTINUEN ELS ESTUDIS 

            Consulta la normativa de permanència de la UIB

            El pla d'estudis preveu que durant el cinquè curs es facin les corresponents assignatures optatives. No es realitzarà una oferta específica per al grup de GAID, sinó que els alumnes hauran de cursar les corresponents assignatures escollint qualsevol de les que s'ofereixen a cada un dels estudis

            El pla d'estudis preveu, també, que durant el cinquè curs es facin les pràctiques externes i el treball de fi de grau. Una vegada començades les classes, els vicedegans coordinadors visitaran els alumnes de quart per explicar, en una breu sessió, el funcionament d'aquestes assignatures i, també, s'introduirà a la intranet la corresponent informació.

3. EN CAS DE DUBTE, CONTACTA AMB LA FACULTAT 

            Si necessites orientació per prendre les teves decisions sobre assignatures, grups, etc. pots enviar un missatge un missatge al Deganat de la Facultat de Dret (deganatdret@uib.es). En tot cas, és molt important que abans llegeixis el Reglament acadèmic de la UIB.

 

GRAU DE RELACIONS LABORALS (GRLA)

1. RECOMANACIONS PER ALS ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS

           El grau de Relacions Laborals s’imparteix en un únic grup através de la modalitat Aula Digital 50; això significa una reducció de la presencialitat que es compensa amb un augment del treball no presencial i autònom de l’alumne i amb la utilització per part del professorat i dels alumnes de l’eina telemàtica Aula Digital. Ni la reducció de la presencialitat al 50% ni el fet que s’utilitzi l’eina telemàtica Aula Digital volen dir que aquest sigui un ensenyament a distància. Si no pots assistir a classe amb un mínim de regularitat (diguem, almenys, a la meitat de les classes), una universitat no presencial t’oferirà un servei més adient a la teva disponibilitat.

            És molt important remarcar que totes les assignatures d'aquest Grau tenen una càrrega docent de 6 ECTS. Això implica per a l'alumne dedicar 150 hores de treball/estudi a cada assignatura. Aquestes 150 hores es reparteixen entre 15 setmanes, la qual cosa implica que l'alumne ha d'estudiar cadascuna d'aquestes assignatures 10 hores cada setmana. Com s'imparteixen 2 hores de classe presencial setmanals, les hores setmanals d'estudi autònom que l'alumne ha d'invertir pel seu compte per a estudiar cada assignatura són 8 hores cadascuna de les 15 setmanes. Com que cada semestre (15 setmanes lectives) hi ha 5 assignatures, les hores setmanals que l'alumne ha d'invertir en l'estudi de totes les assignatures del semestre són 40. Els alumnes amb responsabilitats laborals han de ser realistes quan valorin si aquestes responsabilitats els permetran dedicar les hores d'assistència a classe i per descomptat les hores d'estudi setmanals que es corresponen amb la citada càrrega docent de 6 ECTS prevista per a cada assignatura.

             El Grau en Relacions Laborals és un estudi de tipus eminentment jurídic. Els graduats en Relacions Laborals tenen les mateixes atribucions que els graduats en Dret que exerceixen la funció de representació processal tècnica en els Tribunals. En el cas dels graduats en Relacions Laborals, aquestes atribucions es limiten a l'Ordre Social de la Jurisdicció. Sens perjudici que el grau en Relacions Laborals proporciona a l'estudiant les competències necessàries per a desenvolupar-se en el futur igual que un autèntic advocat laboralista, aquests estudis incorporen una adequada mescla d'altres matèries pertanyents a la mateixa branca de coneixement, especialment Economia (de l'empresa i aplicada), Psicologia i Sociologia, que permetran als graduats deseixir-se'n professionalment en molts altres camps d'activitat, per exemple departaments de recursos humans, assessories laborals o tot l'àmbit de la prevenció de riscs laborals.

            Les classes es concentren tres dies a la setmana en horari d’horabaixa (de les 17 a les 21 hores; (aquí pots consultar els horaris < si bé el professor pot programar l'execució de lliuraments i/o la realització, presencial o no, d'altres elements d'avaluació els dies de la setmana en què no està prevista docència. A més, hi ha la possibilitat de cursar els estudis amb una seqüència més lenta (6 o 8 anys en comptes de 4 anys), cosa que implica una reducció del nombre d’assignatures per curs i, per tant, d’hores de classe a la setmana.

A. SI ETS UN/A ALUMNE/A QUE ES DEDICARÀ EN EXCLUSIVA ALS ESTUDIS​​

            El més normal és que un estudiant a temps complet es matriculi de les 10 assignatures de primer curs (aquí les pots consultar). Calcula que superar aquest primer curs et costarà entre 6 i 8 hores diàries (incloent-hi les hores de classe i les d’estudi, preparació d’exercicis, etc.) de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic. Si no et creus capaç de mantenir aquest ritme, potser t’interessarà no matricular-te d’alguna assignatura; en tal cas, t’interessa seguir les recomanacions que es troben més avall per als estudiants a temps parcial.

B. SI ETS UN/A ALUMNE/A AMB DEDICACIÓ A TEMPS PARCIAL (PER MOTIUS DE FEINA O QUALSEVOL ALTRE)

            Marca’t un adequat ritme d’estudi, orientat, per exemple, a fer el grau en una seqüència més lenta, de 6 o 8 anys. Calcula que totes les assignatures són semestrals i cada assignatura et costarà entre 6 i 8 hores setmanals (incloent-hi les hores de classe i les d’estudi).

            Potser et convé obtenir de la UIB la condició formal d’estudiant a temps parcial (més informació: l’article 7 del Reglament acadèmic).

            En qualsevol cas, és important que consultis el règim de permanència de la Universitat de les Illes Balears.

C. SI ETS UN/A ALUMNE/A AMB NUL O BAIX NIVELL DE CATALÀ

        Tingues en compte que la UIB forma els seus estudiants per tal que puguin desenvolupar-se professionalment en una societat en la qual s’utilitza tant el castellà com el català. A la Facultat de Dret et trobaràs amb material, informació i classes en català (per exemple, aproximadament un terç de les classes s’imparteixen en català).
Per assolir el nivell de comprensió passiva del català que et permeti gaudir de tots els recursos de la Facultat pots utilitzar els serveis d’aprenentatge i autoaprenentatge que posa a la teva disposició la UIB, a més d’altres institucions.

            En tot cas, sempre pots fer els exàmens, exercicis i qualsevol altra activitat en la llengua que prefereixis.

D. EN CAS DE DUBTE, CONTACTA AMB LA FACULTAT

            Si necessites orientació per prendre les teves decisions sobre assignatures, grups, etc. pots enviar un missatge al Deganat de la Facultat de Dret (deganatdret@uib.es) o bé al cap d’estudis, el Dr. Erik Monreal Bringsvaerd (erik.monreal@uib.es). En tot cas, és molt important que abans llegeixis el Reglament acadèmic de la UIB.

2. RECOMANACIONS PER ALS ESTUDIANTS QUE CONTINUEN ELS ESTUDIS DE RELACIONS LABORALS

            El grau de Relacions Laborals es continuarà impartint en un únic grup a través de la modalitat Aula Digital 50. Les classes se segueixen concentrant en tres dies a la setmana en horari d’horabaixa (aquí pots consultar els horaris), excepte en el cas de les assignatures optatives de segon semestre de quart curs.

            Sigues realista: ajusta el nombre d’assignatures a les teves capacitats i dedicació. Utilitza la teva experiència de cursos anteriors. Dóna prioritat a les assignatures de cursos inferiors. La formació en el grau és seqüencial i no és recomanable avançar deixant enrere assignatures.

            En el cas de que siguis un alumne amb dedicació amb temps parcial, si segueixes la seqüència en 6 anys, aquí tens la nostra recomanació, i si segueixes la seqüència en 8 anys, matricula’t prioritàriament de les assignatures que et manquin del curs que vares començar l’any passat.

- Selecció d’assignatures i règim de permanència

            A més dels prerequisits que tenen algunes assignatures, hauràs de tenir en compte les condicions següents del règims de permanència que afecten a les assignatures de formació bàsica i obligatòries:

o   Si has començat els estudis amb posterioritat al curs 2012-13, us serà d'aplicació el règim de permanència que podeu consultar aquí.

o   Si has començat els estudis el curs 2012-13 o abans, us serà d'aplicació el règim de permanència que podeu consultar aquí.

o   A més, has de tenir en compte, els criteris de permanència propis de la Facultat de Dret.

      - Treball de Fi de Grau

            Si tenies 132 crèdits superats l'1 de maig i vares seleccionar tutor per al TFG, has de formalitzar la matrícula dins el procés de matrícula de setembre (no és possible l'ampliació de matrícula, pel febrer ,d'aquesta assignatura).

            La resta d'estudiants podreu matricular-vos del TFG si teniu superats almenys 150 crèdits en el moment de formalitzar la matrícula i, en tot cas, dins el procés de matrícula de setembre (no és possible l'ampliació de matrícula, pel febrer ,d'aquesta assignatura).