Listen

Grau de Relacions Laborals: Recomanacions prematrícula per als estudiants de nou ingrés

This language version doesn't exist

1. Introducció

El grau de Relacions Laborals s’imparteix en un únic grup a través de la modalitat Campus Extens 50; això significa una reducció de la presencialitat que es compensa amb un augment del treball no presencial i autònom de l’alumne i amb la utilització per part del professorat i dels alumnes de l’eina telemàtica Campus Extens. Ni la reducció de la presencialitat ni el fet que s’utilitzi l’eina telemàtica Campus Extens volen dir que aquesta sigui un ensenyament a distància. Si no pots assistir a classe amb un mínim de regularitat (diguem, almenys, a la meitat de les classes), una universitat no presencial t’oferirà un servei més adient a la teva disponibilitat.

Les classes es concentren 3 dies a la setmana en horari d’horabaixa (de les 17 a les 21 h; aquí pots consultar els horaris), si bé el professor pot programar l'execució de lliuraments i/o la realització, presencial o no, d'altres elements d'avaluació els dies de la setmana en què no està prevista docència. A més, hi ha la possibilitat de cursar els estudis amb una seqüència més lenta (6 o 8 anys en comptes de 4 anys), cosa que implica una reducció del nombre d’assignatures per curs i, per tant, d’hores de classe a la setmana.

2. Si ets un alumne/a que es dedicarà en exclusiva als estudis

El més normal és que un estudiant a temps complet es matriculi de les 10 assignatures de primer curs (aquí les pots consultar). Calcula que superar aquest primer curs et costarà entre 6 i 8 hores diàries (incloent-hi les hores de classe i les d’estudi, preparació d’exercicis, etc.) de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic. Si no et creus capaç de mantenir aquest ritme, potser t’interessarà no matricular-te d’alguna assignatura; en tal cas, t’interessa seguir les recomanacions que es troben més avall per als estudiants a temps parcial.

3. Si ets un alumne/a amb dedicació a temps parcial (per motius de feina o qualsevol altre)

 • Marca’t un adequat ritme d’estudi, orientat, per exemple, a fer el grau en una seqüència més lenta de 6 o 8 anys. Calcula que totes les assignatures són semestrals i cada assignatura et costarà entre 6 i 8 hores setmanals (incloent-hi les hores de classe i les d’estudi).
  • Si optes pel ritme en 6 anys, la recomanació de matrícula del primer curs és:
   • Assignatures del primer semestre: Introducció a l’Empresa, Principis d’Economia i Nocions Bàsiques de Dret
   • Assignatures del segon semestre: Comptabilitat, Fonaments de Dret Administratiu i Fonaments de Dret Civil
  • Si prefereixes un ritme més pausat, en 8 anys, la recomanació és:
   • Assignatures del primer semestre: Introducció a l’Empresa, Principis d’Economia i Nocions Bàsiques de Dret
   • Assignatures del segon semestre: Fonaments de Dret Administratiu i Fonaments de Dret Civil
  • Potser et convé obtenir de la UIB la condició formal d’estudiant a temps parcial (més informació aquí i a l’article 46 del Reglament acadèmic). El principal avantatge que en trauries és:
   • La Universitat t’aplicaria el règim de permanència amb més flexibilitat (solament hauries d’aprovar 1 assignatura el primer any i 4 entre els dos primers anys).

4. Si ets un alumne/a amb nul o baix nivell de català 

 • Tingues en compte que la UIB forma els seus estudiants per tal que puguin desenvolupar-se professionalment en una societat en la qual s’utilitza tant el castellà com el català. A la Facultat de Dret et trobaràs amb material, informació i classes en català (per exemple, aproximadament un terç de les classes s’imparteixen en català).
 • Per assolir el nivell de comprensió passiva que et permeti gaudir de tots els recursos de la Facultat, solament cal que aguditzis l’oïda a classe (en poques setmanes ho entendràs pràcticament tot), i millor si utilitzes els serveis d’aprenentatge i autoaprenentatge de català que posa a la teva disposició la UIB, a més d’altres institucions.
 • En tot cas, sempre pots fer els exàmens i exercicis en la llengua que prefereixis.

5. Si necessites orientació per prendre les teves decisions sobre assignatures, ritme d’estudi, etc.

Pots concertar una tutoria de matrícula a través d'UIBdigital o també pots enviar un missatge a <facdret@uib.es>.

6. Taules de seqüència lenta del grau de Relacions Laborals

SEQÜÈNCIA LENTA DE 6 ANYS

PRIMER ANY PRIMER SEMESTRE

 • Nocions Bàsiques de Dret
 • Principis d’Economia
 • Introducció a l’Empresa

PRIMER ANY SEGON SEMESTRE

 • Comptabilitat
 • Fonaments de Dret Civil per a RL
 • Fonaments de Dret Adm. per a RL

SEGON ANY PRIMER SEMESTRE

 • Intr. a la Psic. Social del Treball
 • Intr. a la Sociologia del Treball
 • Anàlisi Empresarial i Disseny…

SEGON ANY SEGON SEMESTRE

 • Intr. al Dret del Treball
 • Intr. al Dret de la Seg. Social
 • Economia del Treball

TERCER ANY PRIMER SEMESTRE

 • Sociologia de l’Empresa
 • Psic. dels RH: Planif. i Gestió
 • Dret Sindical

TERCER ANY SEGON SEMESTRE

 • Acció Protectora i Prestacions I
 • Dret de l’Ocupació
 • Dret Mercantil

QUART ANY PRIMER SEMESTRE

 • Règim Jur. de l’Ingrés a l’Empresa
 • Prestacions de Seg. Social II
 • Dret Mercantil II
 • Treb. i Establiment dels Estrangers

QUART ANY SEGON SEMESTRE

 • Determinació, Modificació…
 • Gestió Estratèg. i Econ. de RH
 • Règims Especials de la Seg. Social
 • Optativa

CINQUÈ ANY PRIMER SEMESTRE

 • Rel. Laborals Especials
 • Dret de la Prev. de Riscs Laborals
 • Dret Tributari de l’Empresa
 • Tècniques de Negociació

CINQUÈ ANY SEGON SEMESTRE

 • Procés Laboral Ordinari i Modalitats
 • Relacions de Treball a les AP
 • Tècniques de Prevenció de Riscs
 • Optativa

SISÈ ANY PRIMER SEMESTRE

 • Modalitats Processals, Execució…
 • Auditoria Sociolaboral i…
 • Treball de Fi de Grau

SISÈ ANY PRIMER SEMESTRE

 • Optativa
 • Optativa
 • Optativa

SEQÜÈNCIA LENTA DE 8 ANYS

PRIMER ANY PRIMER SEMESTRE

 • Nocions Bàsiques de Dret
 • Principis d’Economia
 • Introducció a l’Empresa

PRIMER ANY SEGON SEMESTRE

 • Fonaments de Dret Civil per a RL
 • Fonaments de Dret Adm. per a RL

SEGON ANY PRIMER SEMESTRE

 • Intr. a la Psic. Social del Treball
 • Intr. a la Sociologia del Treball

SEGON ANY SEGON SEMESTRE

 • Intr. al Dret del Treball
 • Intr. al Dret de la Seg. Social
 • Comptabilitat

TERCER ANY PRIMER SEMESTRE

 • Sociologia de l’Empresa
 • Psic. dels RH: Planific. i Gestió
 • Dret Sindical

TERCER ANY SEGON SEMESTRE

 • Acció Protectora i Prestacions I
 • Dret Mercantil I

QUART ANY PRIMER SEMESTRE

 • Règim Jur. de l’Ingrés a l’Empresa
 • Prestacions de la Seg. Social II
 • Dret Mercantil II

QUART ANY SEGON SEMESTRE

 • Determinació, Modificació…
 • Economia del Treball

CINQUÈ ANY PRIMER SEMESTRE

 • Anàlisi Empresarial i Disseny
 • Dret Tributari de l’Empresa

CINQUÈ ANY SEGON SEMESTRE

 • Dret de l’Ocupació
 • Rel. Lab. a les AP
 • Gestió Estrat. i Econ. de RH

SISÈ ANY PRIMER SEMESTRE

 • Dret de la Prevenció de Riscs Lab.
 • Relacions Laborals Especials

SISÈ ANY SEGON SEMESTRE

 • Tècniques de Prevenció
 • Procés Laboral Ordinari
 • Règims Esp. de la Seg. Social

SETÈ ANY PRIMER SEMESTRE

 • Tècniques de Negociació
 • Modalitats Processals, Execució…
 • Auditoria Sociolaboral i…

SETÈ ANY SEGON SEMESTRE

 • Optativa
 • Optativa

VUITÈ ANY PRIMER SEMESTRE

 • Treball i Establiment de Treb. Estr.
 • Treball de Fi de Grau

VUITÈ ANY SEGON SEMESTRE

 • Optativa
 • Optativa
 • Optativa